Sankt Pauli församling

Göteborg

OBS! Höstens grupper är fullbokade!


Anmälan till Rytmik i Sankt Pauli församling ht -19

Personuppgiftslagen GDPR:
I samband med anmälan till rytmikgrupp i Sankt Pauli församling, Örgryte pastorat, registreras de personuppgifter som du uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av behörig personal inom Örgryte pastorat i syfte att administrera gruppen. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part.
Mer info: www.svenskakyrkan.se/orgryte-pastorat/gdpr


 

Anmälan till RYTMIK