Sankt Pauli församling

Göteborg
Något för barnen i Sankt Pauli

Välkommen till Sankt Pauli församling och vårens alla aktiviteter för
barn och familj!

– Vi vill vara ett sammanhang där barn får känna sig sedda, unika och värdefulla.
– Vi vill att våra grupper och aktiviteter skall vara stimulerande på många olika sätt och hoppas att alla barn skall ha roligt och trivas tillsammans!
– I sång, musik, andakter och gudstjänster vill vi också visa på kyrkans tro och tradition, på livet och tryggheten som Jesus vill ge.

Hoppas att det finns något som passar er!
Har du frågor är du välkommen att höra av dig!


 

 

Boka in i almanackan sön 16 september 13.00-15.00

Carsten Hjort Pedersen:
Hur talar vi med våra barn om den kristna tron?

Hur gör vi det konkret i hemmet och församlingen?
Vad säger vi när och till vilken åldersgrupp?
Hur upprätthåller vi en god och sund disciplin?
Hur fördelar vi uppgifterna mellan hem och församling?

Föredrag med samtal och frågestund  är riktat till föräldrar och medarbetare i församlingens söndagsskola.
Under föredraget ordnas med aktiviteter för barnen

Casper Hjort Pedersen är ledare för Kristent Paedagogisk Institut i Danmark, förste lektor i pedagogik och kristendomskunskap