Sankt Pauli församling

Göteborg
Något för barnen i Sankt Pauli

Välkommen till Sankt Pauli församling och alla aktiviteter för
barn och familj!

– Vi vill vara ett sammanhang där barn får känna sig sedda, unika och värdefulla.
– Vi vill att våra grupper och aktiviteter skall vara stimulerande på många olika sätt och hoppas att alla barn skall ha roligt och trivas tillsammans!
– I sång, musik, andakter och gudstjänster vill vi också visa på kyrkans tro och tradition, på livet och tryggheten som Jesus vill ge.

Hoppas att det finns något som passar er!
Har du frågor är du välkommen att höra av dig!


Aktuellt:
Rytmiken börjar vecka 5 i respektive grupper
Barnkörerna börjar vecka 4 i respektive grupper
Söndagsskolan börjar vecka 2 i respektive grupper
Fredax börjar vecka 4
Öppen Förskola börjar vecka 3