Sankt Pauli församling

Göteborg

Barnen och kyrkan

sön 16 september 13.30-15.30

Carsten Hjort Pedersen:
Hur talar vi med våra barn om den kristna tron?

Hur gör vi det konkret i hemmet och församlingen?
Vad säger vi när och till vilken åldersgrupp?
Hur upprätthåller vi en god och sund disciplin?
Hur fördelar vi uppgifterna mellan hem och församling?

Ett föredrag med samtal och frågestund riktat till föräldrar och medarbetare i församlingens söndagsskola och andra intresserade.

Det ordnas med aktiviteter för barnen under föredraget.

 

Fullskärmsinfångning 2018-07-30 110550

Carsten Hjorth Pedersen är ledare för Kristent Paedagogisk Institut i Danmark, förste lektor i pedagogik och kristendomskunskap